Store Konservative aftryk på budgetaftalen i Furesø

”I dag har Det Konservative Folkeparti skrevet under på en budgetaftale, hvor vi har sat mange store fingeraftryk. Alt i alt kan vi godt være tilfredse med, at vi har fået vores mærkesager med.”, udtaler gruppeformand Lars Carstensen (C).

 

Aftalen med Marie Kruse

Tilskuddet til Marie Kruses fritidsordning udløber, men kommunen er nu forpligtet til at forhandle en ny aftale med skolen. ”Vi gik til forhandlingerne med et ønske om tryghed for forældre, børn og personale i Marie Kruses fritidsordning. Vi har opnået at der kommer en ny aftale og så må forhandlingsprocessen gå i gang. Det er langt bedre end at aftalen blot bortfalder.”, udtaler gruppeformand Lars Carstensen (C).

 

Intelligente løsninger i hele kommunen

Lars Carstensen (C) glæder sig: ”Som formand for Digitalisering og Innovation er jeg rigtig glad for, at vi indtænker Smart City-løsninger i udrulningen af LED-gadebelysning fra 2021.” Lars Carstensen (C) fortæller om tankerne bag: ”Jeg forestiller mig at vi får intelligent gadebelysning, som lyser mere der hvor der er trafik på vejene og som skruer ned for strømforbruget når vejen er tom. Vi vil også kigge på om vi samtidig med udskiftningen af lamperne kan få wifi-adgang i hele kommunen, som giver adgang til digitale services og mulighed for at måle på miljø, trafikmønstre og f.eks. fyldte skraldespande.” ”Vi vil på sigt kunne levere billigere og mere miljørigtige løsninger, når vi kan indsamle data.”, forudser Lars Carstensen (C).

 

Besparelser på kultur- og fritidsområdet

Den oprindeligt fastsatte besparelse på 1 million kr. på aktivitetstilskud på fritidsområdet er reduceret til en besparelse på 0,4 mill. kr. ”De 0,4 mill. kr.  kan forhåbentlig findes med de besparelsesforslag som Folkeoplysningsudvalget arbejder med, så ingen foreninger bliver ramt på tilskuddene.”, siger Lars Carstensen (C).

 

Bedre normeringer på ældreområdet

På ældreområdet sker der en opnormering af Ryetbo og der kigges på aftennormeringen på plejehjemmene. Der er afsat 1,5 mill. kr. til det formål fra 2020. ”Plejehjemmet Ryetbo har haft et efterslæb i normeringen siden udbygningen, og det er det vi vil rette op på nu. Samtidig er der behov for bedre normering i ydertimerne og der bliver der nu mulighed for.”, konstaterer Lars Carstensen (C.)

 

Kunstgræs i Hareskovby

Den stormomsuste kunstgræsbane i Hareskovby bliver endelig til noget. ”Vi har i sidste time besluttet at afsætte de nødvendige midler, så vi kan få en miljørigtig løsning. Vi forudsætter at foreningen er med, og vi skal kigge på noget ekstra finansiering, men kommunen sikrer at projektet bliver til noget.”, udtaler Lars Carstensen (C).

 

Hjemtagning af rengøring

Hjemtagningen af rengøring omfatter skoler og haller i Farum og ordningen skal evalueres i 2022. ”Det eneste jeg er rigtig ked af i budgetaftalen, er hjemtagelsen af rengøringen på skoler og i haller i Farum. Vi har i årevis brystet os af kommunens gode udliciteringsprocent og nu går det den gale vej. Det sker på et uoplyst grundlag, hvor den reelle omkostning først vil vise sig når forsøget er i gang.”, siger Lars Carstensen (C) og fortsætter: ”Jeg har kæmpet imod hjemtagningen af rengøringen, fordi det er en beslutning som tages med bind for øjnene: Vi ved ikke hvad det koster og hvilken kvalitet vi får. Vi går desuden den forkerte vej i forhold til udlicitering af kommunale opgaver.”