Budgettale ved 1. behandlingen den 31. august 2022

Af Lars Carstensen, gruppeformand (C), Furesø Byråd

Vi har været i gang med en lang budgetproces. Siden foråret har vi kæmpet for at finde 25 millioner i besparelser som siden pludseligt er blevet fordoblet til 50 millioner. Det er rigtig svært. Det er ikke særlig sjovt at se besparelser som rammer direkte ned i kernevelfærden. Det er heller ikke sjovt at se at de samme forslag dukker op, igen og igen, selv om vi har kæmpet imod dem, år efter år.

Hvis jeg bare skal nævne tre ting:

  1. så er forslaget om at nedlægge dagplejen dukket op igen og det er ikke engang et år siden vi fik ind i budgetaftalen at den skulle bevares.
  2. Det er igen foreslået at fjerne tilskuddet til Marie Kruses fritidsordning, selv om vi allerede har haft en meget lang politisk diskussion, som endte med en aftale med skolen.
  3. Den tredje ting er, at der er dukket et forslag op om p-vagter, som også tidligere har været på bordet, og som har tidligere vist sig at være en udgift for kommunen. Nu er det så yderligere udvidet med betalingsparkering ved vores bycentre, som vil flytte handel ud af kommunen.

Nogle gange bliver jeg næsten misundelig på Sisyfos. Han havde trods alt kun én sten, han skulle rulle op ad bjerget.

Fra konservativ side savner vi at vi tager hånd om det egentlige problem, nemlig at vi bruger for mange penge på at drive kommunen. Vi mener at en kommunes opgave først og fremmest er at levere kernevelfærd til borgerne.

Nu begynder det at blive svært. For hvad mener vi med kernevelfærd? Med kernevelfærd mener vi ydelser til børn, ældre og sundhed og afledt heraf også kultur og idræt.

De besparelser som er lagt frem, er så smertefulde at man kunne få den tanke at de er designet til at få borgerne til at acceptere en skattestigning i stedet? Heldigvis er der andre veje at gå. Veje som er ansvarlige og gør kagen større i stedet for mindre. Veje som ikke betyder nedskæring på al kernevelfærd.

Set i lyset af den svære budgetmæssige situation, og vores stærke ønske om at undgå at skære i kernevelfærden, har vi fremlagt 10 budgetforslag. Nogle af dem kan give luft i budgettet på den korte bane. Andre på den lange. Vores forslag findes ikke i sparekataloget, men vi vil arbejde for at de kommer med i forhandlingerne om det endelige budget. Hvis man ikke afviser forslagene, bare fordi det er de onde borgerlige som stiller dem, kan det være at vi kan finde nogle gode løsninger, måske endda nogle klimavenlige nogen.

Men alt er ikke skidt.

Heldigvis er der også et lyspunkt:

Fejlberegningen af kommunale indtægter i forhold til det statsgaranterede indtægtsgrundlag udgør 7 mia. kr. samlet for alle kommuner. Det er værd at tage med. Det er en lodseddel, for vi ved ikke hvor meget vi får, men alligevel er det værd at vente på, inden vi lægger os fast på besparelser som gør ondt.

Politik handler om tilvalg men politik handler også om fravalg og om at turde gå nye veje. Det vil vi gerne byde ind med sammen med resten af byrådet.

Vi ser meget frem til at se hvad der kommer af høringssvar ved budgethøringen.