Verdens bedste skoler

Vores børn har fortjent at gå i verdens bedste skoler. De bedste skoler skabes ved en bevidst satsning på skoleområdet. Der skal tænkes i nye undervisningsformer, der skal gives mere frihed til de enkelte skoler og vi skal være villige til at betale det skolerne koster.

Vi vil give skolerne frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig. Det vil give mulighed for at hver skole får sin egen profil. Nogle skoler vil specialisere sig i  kreative fag og musik, andre i sprog eller matematik. Specialefagene vil give aftryk på al undervisning på skolen. Selvfølgelig vil alle elever få en fuldgylding grundskoleuddannelse, men vægten og metoderne kan variere.

Skolebestyrelserne skal have mere indflydelse. Vi vil gerne påbegynde en proces hvor skolerne i højere grad påtager sig et større ansvar, med dertil hørende frihed. Skolerne skal selv kunne vælge skoledagens længde. De skal blot overholde kravene til antallet af faglige timer.

Vi mener, at forældre skal have et frit skolevalg – mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og privatskoler.