Bevar de små dagsinstitutioner!

Vi kan ikke være bekendt at ødelægge velfungerende institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de fællesskaber der ødelægges ved at flytte og sammenlægge små institutioner. Et regneark har ikke plads til børn som kun trives i kendte rammer.

.