En hånd til handelslivet!

De handlende i Furesø skal understøttes ved at sikre gode rammebetingelser i form af trafikplanlægning, gode parkeringsforhold, passende lokalplaner og tiltalende omgivelser. Og så vil vi kæmpe for en god løsning for Værløse Bymidte.

.