Mærkesager

Det er tid til tryg forandring!
Lars Carstensen

Borgmesterkandidat Lars Carstensen

Jeg mener, at det er på tide, at Furesø vender tilbage til en konservativ ledelse. En ledelse som både har respekt for den individuelle frihed, og som samtidig har et blødende hjerte for dem, der ikke kan selv.

Landets bedste kommuner er ledet af konservative borg-mestre. Både Farum og Værløse Kommune har igennem årene haft konservative borgmestre, som forstod at udvikle for at bevare, at give muligheder, beskytte de sårbare og ikke mindst skabe fremgang og tilfredse borgere.

Det kan vi opnå igen, sammen!

Når du stemmer til kommunalvalget, er du med til at bestemme Furesøs fremtid. Vi konservative har masser af visioner for fremtiden, som vi gerne vil dele med dig.

Mine vigtigste opgaver som borgmester bliver:

  • At sikre, at du som borger i Furesø kan regne med, at kommunen også i fremtiden er i stand til at levere borgernær service.
  • At skabe ordentlige fysiske rammer for børn, foreninger, kulturliv og ældre.
  • Jeg vil sørge for, at der altid er sikkerhed omkring økonomien, så du kan regne med, at skatten holdes i ro.

Opgaverne løser ikke sig selv: Forude lurer en række udfordringer som f.eks. efterslæbet på vedligeholdelsen af vores veje, et stigende antal børn og plejekrævende ældre i de kommende år og behov for energirenoveringer samtidig med, at vi oplever kraftigt stigende priser på byggeri.

Det er ting, som stiller store krav til vores økonomi og til vores evne til at tilpasse os. Med mig som borgmester er der plads til nye idéer, og til at gode idéer bliver gennem-ført hurtigt og konsekvent, så borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem.

Jeg ønsker et systemskifte. Vi har altid været et stærkt borgmesterparti, og det garanterer tryghed for borger- ne, når borgmesteren er konservativ. Derfor er det mit ønske for Furesø Kommune, at vi konservative overtager borgmesterkæden og beholder den i mange år.

Stem for tryg forandring!

Stem på mig eller en anden konservativ kandidat ved valget den 16. november.

Husk at du også kan stemme på mig til regionsvalget.

Lars Carstensen

borgmesterkandidat

Vores lokale mærkesager