Idé til overdækning af Hillerødmotorvejen

Vi har fremlagt et idéprojekt som viser at det kan lade sig gøre at overdække Hillerødmotorvejen på strækningen gennem Farum, uden at det koster borgerne eller kommunen noget!

Løsningen kan realiseres uden, at det koster kommunen penge.

Der skabes endda et nyt grønt byområde på 140.000 m2.

Prisen på overdækningen finansieres ved salg af byggeretter på de omkringliggende arealer.

Overdækningen gør, at tidligere uanvendelige arealer bliver til attraktive byggegrunde.

Hovedpunkter:

  • Hillerødmotorvejen overdækkes
  • Overdækningen eliminerer støjen
  • Intet byggeri oven på overdækningen
  • Der bygges alene på omkringliggende områder
  • Arealerne på overdækningen udvikles til et grønt åndehul
  • Borgerne bestemmer, hvad overdækningen skal bruges til
  • Overdækningen koster ikke borgerne eller kommunen noget

Vi har beskrevet idéprojektet i vores brochure, som du kan hente her: EtSamletFarum

Hvad med resten af Furesø?

Støjdæmpning af Fiskebækbroen er med i Trafikforliget fra i år. Vi har fra kommunens side stillet krav om at motorvejen støjdæmpes med midler fra Statens støjpulje, senest i forbindelse med at motorvejen udvides fra fire til seks spor. Vi er særligt opmærksomme på strækningerne ved broerne over Fiskebækvej og Kollekollevej hvor motorvejen ligger højt over terræn og støjen spreder sig langt.