Stor indflydelse til Konservative i Furesø

Artikel fra Furesø Avis:

Selvom Socialdemokratiet fik en overbevisende sejr ved tirsdagens kommunalvalg, og det dermed stod klart, at Bondo beholder borgmesterkæden, så er der alligevel blevet forhandlet i næsten tre døgn om de resterende poster i byrådet. De Konservative med Lars Carstensen i spidsen havde nemlig andre ønsker end det, Ole Bondo kom op med på valgnatten.

Nu er der imidlertid nået til enighed mellem Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten samt Konservative og Liberal Alliance, der kom med i konstitueringen i sidste øjeblik.

For Konservatives vedkommende er ønskerne blevet opfyldt: ”Vi gik ind i forhandlingerne med det mål, at vi fortsat ville have to formandsposter og en viceborgmesterpost. Det er lykkedes, selv om det holdt hårdt, men vi er meget tilfredse med resultatet”, siger Henrik Røgind, som er formand for Konservative i Furesø.

Konstitueringen betyder, at konservative sætter sig for bordenden i to helt nye udvalg, nemlig udvalget for Byudvikling & Bolig samt i Digitalisering & Innovation.

”Vi vil kunne forfølge konservative mærkesager i de udvalg, i langt højere grad end vi hidtil har kunnet. Med aftalen får vi mulighed for at få gennemført mere konservativ politik på centrale områder, og det har været det styrende for os i forhandlingsprocessen”, fortæller Lars Carstensen, der selv tiltræder posten som 2. viceborgmester og formand for Digitalisering & Innovation.

Derudover bliver Egil Hulgaard formand for Byudvikling & Bolig, mens Susanne Mortensen bliver næstformand i udvalget for Skole & Ungdomsuddannelse. “Desuden vil Susanne blive tilbudt at blive formand for et af de fire udviklingsudvalg, som bliver nedsat samt en række andre poster. I alt opnår konservative repræsentation i seks ud af ni udvalg”, fortæller Lars Carstensen og fortsætter: ”Vi har haft et rigtig godt valg, hvor vi gik frem, og det omsætter vi nu til konservativ indflydelse. Lige nu glæder vi os til at komme i gang med arbejdet”, slår han fast.