Furesø Folkemøde blev en succes!

Af Per Lausen

Borgmesterkandidat Lars Carstensen havde taget initiativ til Furesø Folkemøde, og alle partier samt en mængde foreninger havde taget imod invitationen. I rådhusets kantine havde de politiske partier stande, og foreningerne var fordelt i møderummene omkring det store atrium. I mødesalen var gjort klar til debat med  panelbord  til politikerne. Kom Furesøborgerne mon? – og det gjorde de, endda rigtig mange, så der var travlt på den konservative stand.

Tre debatmøder var planlagt. Første tema var debat om det at være ung i Furesø. Vores konservative Cecilia Zade Iseni sad i panelet og viste imponerende styrke, viden og veltalenhed trods sine kun 18 år. Bravo. De unge efterlyste flere ungdomsboliger, flere samlingssteder for fester og anden sammenkomst. Men lidt overraskende ønskede den socialdemokratiske repræsentant Muhammed Bektas gratis psykologhjælp til de unge. Debatten blev dog drejet hen imod at løse problemerne før der krævedes psykologhjælp. Cecilia præciserede, at de unge kan give byrådsarbejdet en tiltrængt fornyelse og med dagsaktuelle input! Men vigtigt : næsten alle var enige om for dårlig erhvervsorientering i Folkeskolen med for ensidig fokus på gymnasiet. Flere på erhvervsuddannelse efterlystes.

Andet debatmøde handlede om foreningsaktiviteter, hvor repræsentanter fra partierne diskuterede. Emner var bl.a. utilfredshed med betaling for lokalelån, det urimelige i at fratage pensionister tilskud til fritidsaktiviteter. Bred enighed om vigtigheden af at aktivere pensionister. DF’s Carsten Svensson kritiserede, at man blot uvarslet til sportsklubberne afleverede et antal indvandrere og bad de frivillige instruktører påtage sig af at integrere indvandrerne i sportsaktiviteterne. Dårligt system, for de frivillige er slet ikke uddannet til opgaven, som også sprogligt giver problemer. De øvrige politikere nikkede. Egil F. Hulgaard deltog aktivt i debatten og fremlagde sunde konservative synspunkter.

Det sidste debatmøde havde spidskandidaterne som paneldeltagere. Emne politiske fokuspunkter. Som i alle tre debatter havde paneldeltagerne nogle minutter til at præsentere sig selv og den politik de står for. Lars Carstensen var i topform og bragede godt igennem. Borgmesteren forsøgte at fremstille konservative som et parti, der bare ville rive ned uden at bygge op og bare bevare status quo. Lars C. fik med stort engagement manet det udsagn i jorden. Vi er til gengæld indstillet på  en fornuftig og kontrolleret udvikling af Furesø Kommune. Udgangspunktet er, at vi ønsker en tilvækst med ressourcestærke familier sluttede Lars.

Alt i alt en kæmpe succes omkring Folkemødet, som helt sikkert er kommet for at blive.