Vi vil gerne bevare små dagsinstitutioner

Af Lars Carstensen, gruppeformand (C)

Vi gik til kommunalvalget med et løfte om at bevare de små dagsinstitutioner.

Min indgangsvinkel til de små institutioner er, at vi ikke kan være bekendt at ødelægge velfungerende institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de fællesskaber der ødelægges ved at flytte og sammenlægge og udvide små institutioner. Et regneark har ikke plads til børn som kun trives i kendte rammer.

I den aktuelle sag med Kildehuset mener jeg, at det er vigtigt at forældrenes ønsker tages alvorligt. Især når man fra kommunens side har opfordret dem til at danne arbejdsgrupper, som skulle finde muligheder for institutionens fremtid.

I Byrådet stemte vi konservative imod flytningen og udvidelsen af Kildehuset med denne motivering: “Kildehuset ønskes bevaret på nuværende lokation i overensstemmelse med forældrenes ønsker, herunder med igangsættelse af nødvendig renovering og ønsket om egen leder.”

Desværre var der et flertal på 12 ud af 21 for at flytte Kildehuset, bestående af Socialdemokraterne (10), Radikale (1) og Dansk Folkeparti (1).

Prisen for denne “rationaliseringsøvelse” betales af børn og forældre i mange år frem.