Vi stemte imod, men vi er for

Af Lars Carstensen, gruppeformand (C)

Vi støtter affaldssortering, men vi stemte imod det nye affaldsregulativ ved byrådsmødet i december. Det kræver en nærmere forklaring.

Det nye regulativ er urimeligt
Det nye regulativ er urimeligt. Villaejerne kan vælge at benytte kommunens genbrugsstationer, hvorimod tæt/lav bebyggelse skal tvinges til at samle ind lokalt.
Jeg ved godt, at jeg bevæger mig ud i oprørte vande, når talen falder på affaldssortering. Det er nemlig tit sådan, at når man prøver at fremføre saglige argumenter, bliver man mødt med, at vi borgerlige ikke vil gøre noget for miljøet og ved særlige festlige lejligheder at vi er onde profithungrende kapitalister, som bare vil svine miljøet til. Intet kunne være mere forkert!
I øvrigt er alle borgere i Furesø forpligtet til at sortere affald med eller uden kommunens skraldespandssystemer. Til daglig er jeg iværksætter og driver en virksomhed, som fremstiller produkter af genbrugsplast. Så fornuftig sortering og genbrug af ressourcer er ekstra vigtigt for mig.
Til gengæld er jeg overbevist om, at der ikke kommer noget godt ud af at bruge tvang. Det fremgår tydeligt af høringssvarene, at der er mange, som er bekymrede over, at det ikke er en frivillig ordning. Jeg mener derfor, at det er uforsvarligt at tromle borgerne ned på dette punkt.
Vi får nemlig bedre løsninger, når grundejerforeningerne går frivilligt ind i sorteringsarbejdet, frem for at de er tvunget og dermed fristes til at vælge den letteste løsning. En frivillig ordning gør også en stor forskel for den enkeltes motivation for at affaldssortere.

Borgerinddragelse uden effekt
Fra kommunens side bruger vi flere kræfter end nogensinde før på borgerinddragelse. Vi har endda en ”Furesømodel” for borgerinddragelse. Høringssvarene viste meget tydeligt, at grundejerforeningerne ønsker frivillige ordninger.
Derfor er det med stor beklagelse, at jeg må konstatere, at et flertal i byrådet valgte at lukke ørerne for høringssvarene. Rent principielt mener jeg, at når det handler om, at borgernes egne penge skal bruges på affaldsbeholdere og affaldsstationer, skal borgerne selv have lov til at bestemme. Problemet med at tvinge en bestemt løsning igennem er, at man tømmer kassen i affaldsordningen i utide og tvinger grundejerforeninger og husejere til at bruge egne midler – måske på den forkerte løsning.
Man hører tit, at i kommunalpolitik er der ikke stor forskel på partierne. Denne sag viser med al tydelighed, at der er stor forskel på, hvilke partier som respekterer borgerne, og hvilke som gladelig bruger løs af andres penge.
Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at det bliver en frivillig ordning for tæt/lav bebyggelse på samme vilkår som for haveboliger. Vores forslag blev stemt ned af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, men støttet af Venstre og LA.
Fremover vil vi skærpe opmærksomheden på, om borgerinddragelsen reelt påvirker beslutningerne i byrådet. Og vi vil selvfølgelig med interesse følge med i om sorteringsordningerne bliver implementeret med respekt for boligejerne. Og til sidst: Den teknologiske udvikling om affaldssortering er i så rivende udvikling, at om få år vil affaldssorteringen kunne centraliseres til Vestforbrændingen.