Lars Carstensen

Vi er gået med i budgetaftalen for 2023 til 2024

Af gruppeformand Lars Carstensen

Efter flere ugers intensive forhandlinger indgik vi en budgetaftale søndag aften. Vi har opnået effektiviseringer på administration, jobcenter, og IT. Vi har passet på de private institutioner, har undgået betalingsparkering, passer på vores lokalsamfund, investerer i børn og ældre og fastholder en realistisk klimaambition.

Vi har opnået at ALLE de besparelser, vi absolut ville have væk, er fjernet fra budgettet:

ØU 9 Hareskov svømmesal lukkes
BSU 2 Nedlægge Dagplejen
BSU 18 Fjerne tilskud til Marie Kruses fritidsordning Kometen
BSU 26 Reduktion af driftstilskud til private fritidstilbud
NKU 7 Indførelse af betalingsparkering
NKU 8 Indførelse af parkeringsvagter

(Koderne refererer til forslagenes numre, som de blev fremlagt i byrådet)

 

I august fremlagde vi 10 budgetforslag. Vi har fået 7 ud af de 10 forslag med i budgetaftalen:

K1 Øget besparelse på administration
K3 Reduktion af bemanding på jobcenteret
K5 Oprettelse af specialtilbud på det specialiserede voksenområde (er med i budgetaftalen)
K6 Erhvervsudbygning på perspektivarealer er med i budgetaftalen
K7 Omdannelse af plejehjem til friplejehjem (Friplejehjem er med i budgetaftalen)
K8 Yderligere besparelse på IT-forsyningen
K9 Kulegravning af førtidspension og seniorpension

 

De forslag vi ikke kom igennem med er: K2 Driftsbidrag fra salg af grund, K4 Reduktion af bemanding vedr. grøn omstilling, K10 Decentral ledelsesstruktur på skolerne. De forslag arbejder vi videre med i de kommende år.

 

I forhold til sparekataloget har vi sat fingeraftryk på disse punkter (med forbehold for slåfejl fra min side):

NKU7 – Betalingsparkering (forslaget fjernes)

NKU8 – P-vagter (forslaget fjernes)

ØU9 – Lukning af svømmesalen i Hareskov (forslaget fjernes)

ØU12 – Afskaffelse af Borgerrådgiveren (forslaget fjernes)

BSU2 – Nedlægge Dagplejen (forslaget fjernes)

BSU6 – Normering i dagtilbud reduceres (forslaget fjernes)

BSU8 – Undervisningstiden i skolerne reduceres (forslaget fjernes)

BSU15 – Reducere beløb pr. elev til undervisning og FFO (forslaget fjernes)

BSU18 – Bidraget til Kometen fjernes (der spares i budgettet 400 tkr som de ikke har udnyttet)

BSU26 – Tilskud til private fritidstilbud reduceres (forslaget fjernes)

KFI1 – Fortsat bibliotek i Hareskov og borgerbetjening i Farum

KFI3 – Skovhusets bidrag ophører (besparelse er kraftigt nedjusteret)

KFI4 – Aktivitetstilskud (besparelsen nedjusteres)

ÆSU6 – Dagtilbud på Lillevang reduceres (forslaget fjernes)

ÆSU11 – Aktivitetskoordinator på ældreområdet afskaffes (forslaget fjernes)

ÆSU16 – Besparelse på Genoptræningen (forslaget fjernes)

 

Vi har som betaling for vores mange fingeraftryk måttet acceptere en symbolsk skattestigning på 0,08%. Det er vi kede af, fordi vi ikke mener, at det er nødvendigt at hæve skatten. Forklaringen er at kommunens skatteindtægter i forvejen stiger med i alt 880 millioner kroner i perioden fra 2022 til 2026 til 3,4 milliarder årligt. Det siger sig selv, at en ekstra skatteindtægt på 8 millioner kroner ikke betyder ret meget i den sammenhæng. Vi kan trøste os med, at det kunne være gået meget værre, for Furesø kommune søgte om at hæve skatten med 32 millioner.

Ved at gå med i aftalen, har vi til gengæld sikret os mod yderligere skattestigninger. Endnu engang har vi vist, at det kan betale sig at arbejde seriøst med tingene og sætte dagsordenen ved at stille egne forslag. Uden at prale kan jeg sige, at vi konservative er det parti, der har fået sat flest fingeraftryk på budgetaftalen.