Tale ved budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021

Af Lars Carstensen, konservativ gruppeformand

Jeg skal ikke gentage hvad de foregående talere har sagt. En sejr har mange fædre (eller mødre) og et nederlag har ingen, som man siger. Jeg bliver alligevel nødt til at fremhæve nogle ting, som vi er glade for fra konservativ side og desværre også noget, som vi er knap så tilfredse med.

Vi konservative er meget optagede af, at vi skal have en solid og stabil økonomi. Det skal vi, fordi det er fundamentet for ALT hvad der foregår i kommunen. For os er det også vigtigt, at vi ikke efterlader regningen for vores forbrug i børneværelset. Vi skal betale for det, vi forbruger, og vi skal afdrage på kommunens gæld.

Vi har gennem alle årene i Furesø Kommune været medunderskrivere på budgetterne. Det har vi gjort fordi vi ved at gå med, kan påvirke tingene i det, vi mener er en fornuftig retning. Det betyder ikke, at vi altid er tilfredse med alt, hvad der står i budgettet. Slet ikke. Men vi deltager og får indflydelse.

Der er ikke ét parti som har eget flertal her i Byrådet. Og heldigvis for det! Vi er derfor nødt til at samarbejde på tværs af partierne om at finde gode løsninger for borgerne.
I vores kommune gør vi meget ud af at sige, at vi elsker borgerinddragelse. Det er i hvert fald det, vi siger.

Det som vi konservative er knap så tilfredse med er, at der under budgettets høringsperiode dukkede takststigninger op på børneområdet. Økonomiudvalget og Byrådet havde sendt takstkataloget i høring sammen med budgettet og alligevel dukkede
der et punkt op på Udvalget for Dagtilbud og Familiers dagsorden om en takststigning. Uden at Økonomiudvalget eller øvrige byrådsmedlemmer blev gjort opmærksom på, at der var begået en fejl. Og der var ikke lagt op til, at det skulle ud i høring. Det kunne man faktisk godt have nået, hvis man havde involveret Økonomiudvalget og Byrådet i tide.

Det, der gør mig særlig harm over denne fremgangsmåde, er ikke, at der er begået en fejl, men at takststigningen bliver forsøgt sneget ind ad bagdøren.

Sloganet ”Fælles om Furesø” betyder åbenbart, at vi er fælles om at betale – men ikke at vi er fælles om at blive inddraget.
Tilbage til økonomien:
– Vi fortsætter med at betale af på gælden, vi øger minimumskassebeholdningen, vi fastfryser skatten.
– Vi vedtager en pulje til innovation.
– Vi forhøjer puljen til støjbekæmpelse.
– På Kultur- og fritidsområdet har vi skabt en større budgetsikkerhed for foreningslivet ved at øge puljen til aktivitetstilskud.
– Fra konservativ side har vi lanceret ideen om, at vi synes, at skoletandplejen skal kontrollere børnenes tænder mindst én gang om året. Det er kommet med i aftalen og vi kan se, at der i høringssvarene er opbakning til det.

Tak for det!

Nogle af de ting, vi ikke har fået med, som vi godt kunne tænke os i et fremtidigt budget:
– En øget konkurrenceudsættelse i kommunen, især på pleje- og ældreområdet, for eksempel friplejehjem.
– En yderligere indsats på indbrudsbekæmpelse.
– En plan for, på sigt at reducere skattetrykket.
– En pulje til langsigtet vedligehold af veje og en tilknyttet trangsrækkefølge.
– Og så endelig så har vi et Hjertebarn: Nemlig tilgængelighedspuljen, som vi også godt kunne tænke os at gøre noget godt i forhold til.

Bortset fra den tidligere nævnte snigende tilgang til takststigningen på børneområdet, så har vi i store træk været tilfredse med budgetforløbet.