Stor konservativ indflydelse på Furesø Kommune

Furesø byråd vedtog onsdag aften det arbejdsprogram, som kommunen vil følge i de kommende år, til og med 2021.

Furesøs konservative viceborgmester Lars Carstensen siger: ”Jeg glæder mig over, at de otte politikområder som Det Konservative Folkeparti gik til valg på, er blevet til centrale dele af arbejdsprogrammet.” og  fortsætter: “Som byrådets 3. største parti har vi valgt at samarbejde for at opnå indflydelse, og vi kan se at det bærer frugt.

Lars Carstensen uddyber: ”Vi har lagt vægt på skoler, daginstitutioner, tryghed, boligpolitik, integration, handelsliv og arbejdspladser og på en sund økonomi. Vi lægger også vægt på at udvikle kommunen med nye innovative og digitale løsninger til gavn for borgerne.

Alt i alt er vi meget tilfredse med de konservative aftryk på programmet!”, slutter Lars Carstensen.

 

Lars Carstensens ordførertale ved vedtagelsen af arbejdsprogrammet:
Lige om lidt skal vi vedtage vores politiske arbejdsprogram. Det er et program som er et resultat af en god proces hvor alle er blevet hørt og hvor både små og store ønsker er kommet med.
Jeg kan ikke lade være med at glæde mig over at de 8 punkter som det konservative folkeparti gik til valg på, ikke bare er med, men de er blevet til centrale dele af programmet!
(Nu skal det ikke afholde nogen fra at stemme for!)
Når man ser på programmet, kan man godt synes at der er lige lovlig mange punkter med, og jeg har talt med flere som opfattede programmet, som en totalbeskrivelse af alt hvad kommunen skal lave. Det er ikke en totalbeskrivelse – det er de ting hvor vi vil ændre noget.
Jeg regner med at programmet vil få bred opbakning her i byrådet, og jeg tror at I har det ligesom mig: Der er nogle dele af programmet som er helt fantastiske og som I brænder for, andre dele er i OK med og så er der dele som I bryder jer knap så meget om.
Men sådan må det nødvendigvis være, når vi er mange partier som samarbejder og som ønsker holdbare løsninger for vores borgere.
Når det er sagt, så håber jeg, at I ligesom jeg, kan se langt flere gode ting end dårlige i programmet.
Arbejdsprogrammet vil sætte en god retning for kommunen i årene fremover.
Lige om lidt kan vi klappe os selv på skulderen fordi vi nåede denne milepæl. Men vores arbejde er slet ikke slut! Vi kan ikke gå hjem og overlade resten af arbejdet til embedsmændene.
Vi skal gennem hele perioden prioritere hvad der skal ske, udnytte opståede muligheder og være klar til at opdatere programmet hvis nye udfordringer skulle opstå undervejs. Og det med at prioritere er nok den sværeste del, for hvilken restmængde kommer vi til at stå tilbage med, som vi af forskellige grunde ikke fik gennemført?
Til slut:
Vil jeg sige tak til alle for et godt samarbejde omkring tilblivelsen af arbejdsprogrammet.
Lad os komme i arbejdstøjet, og sammen arbejde på, at få gennemført så meget som muligt af programmet!