Samarbejde og resultater

Af Lars Carstensen, gruppeformand og viceborgmester (K)

Samarbejde fører til gode resultater. Her er en uddybning af min tale ved byrådsmødet.

At skatten ikke stiger er en klassisk borgerlig mærkesag, som skal ses i lyset af at der allerede sidste år blev trykt et indlæg i Furesø Avis fra en ledende socialdemokrat, som sagde, at indkomstskatten skulle sættes op. Vi har således kæmpet imod et pres for en skattestigning. Det er lykkedes os at fastholde skatten i de kommende år. Det er god borgerlig politik.

At nogen kalder en regulering af FFO-taksten for en skattestigning giver ingen mening. Udgifterne til driften af FFO stiger, ligesom alle andre udgifter, og taksten skal derfor reguleres med mellemrum. Hvis vi ikke regulerer taksten, vil det være en glidning henimod at alle andre betaler mere for dem der bruger FFO. At lade andre betale for det man selv bruger, er i hvert fald ikke borgerlig politik. Med den foreslåede stigning kommer vi op på gennemsnittet af sammenligningskommunerne.

Hvad angår almennyttige boliger så ligger der en rest fra den tidligere byrådsperiode, som ikke er anvendt endnu. Det er den rest der fremgår af budgettet. Det er helt normalt i den kommunale husholdning, at anlægsprojekter kan rykkes mellem årene. Således er der, som jeg sagde i talen, ikke blevet tildelt nye penge til almennyttige boliger. Det er god borgerlig politik.

Det er også god borgerlig politik at holde igen med udgifter. Derfor glæder det os konservative, når vi kan fremme vores politiske mærkesager, indenfor det gældende budget, f.eks. vedrørende iværksætteri, motorvejsoverdækning og studieboliger. At prioritere de eksisterende budgetter frem for at blive ved med at bruge flere penge, mener vi konservative er god borgerlig politik.

Det særlige driftsbidrag til den private fritidsordning Kometen blev fjernet af et flertal i byrådet i 2019. Vi stemte imod fjernelsen. Det er lykkedes at få mere end halvdelen af bidraget genindført, og det er både vi og Kometen tilfredse med. Der var lagt op til yderligere besparelser på de øvrige private FFOer som vi fik fjernet. Det er god borgerlig politik, at sikre rimelige vilkår for de selvejende og private institutioner.

Med hensyn til effektiviseringer, har vi fremlagt et budget hvor vi sparer 17,75 millioner på administrationsudgifterne i budget- og overslagsårene. Metoden til at gøre det er beskrevet, og vi er sikre på at besparelsen kan udmøntes uden forringelser i servicen. Det mener vi er god borgerlig politik.

Vi har arbejdet konstruktivt for at få flest mulige konservative ideer gennemført, og det er lykkedes. Vi nåede i mål med 12 af 15 konservative ønsker, men disse tre udestår: Etablering af et friplejehjem, øget brug af udlicitering og en fuldstændig afskaffelse af dækningsafgiften. De opgaver arbejder vi videre for at opnå, gerne i samarbejde med øvrige borgerlige partier, men det kræver vilje til samarbejde på begge sider. Vi konservative samarbejder og opnår resultater.