Lad os finde en løsning på Farumgårdsagen!

Vi konservative er sikre på at der kan findes frem til en løsning på Farumgårdsagen, som både tilgodeser Farumborgernes ret til at gå rundt om Farum sø og hensynet til privatlivets fred på Farumgård.

Vi kan konstatere, at de hidtidige forhandlinger om en eventuel ny stiføring ikke har ført til en løsning.
Vi er også sikre på, at der ikke kommer en løsning ved domstolene.

Vi har derfor insisteret på, at retssagen mod ejeren af Farumgård stoppes. Det er ganske vidst ikke kommunen som fører sagen, men vores holdning er klar: Hvis der skal findes en løsning, må retssagen stoppes.

Jeg er klar over, at det er en trist og kompliceret sag, som vækker mange følelser.

Vi står ikke på den ene eller den anden side af konflikten. Vi konservative står dér hvor der kan findes løsninger.
Derfor har vi anbefalet at sagen behandles i Fredningsnævnet, hvor alle parter vil blive hørt. Vi ser Fredningsnævnet som den instans som på et uvildigt og sagligt grundlag kan finde en god løsning for alle parter.

For at sikre den bedst mulige løsning opfordrer vi alle involverede til at gå konstruktivt ind i dialogen med Fredningsnævnet.