Det vil jeg gøre, når jeg bliver borgmester

De fremtidige udfordringer skal løses ved rettidig omhu.

De fleste Furesøborgere er tilfredse med deres kommune. Det er der også god grund til. Vi ligger dejligt mellem skov og sø, og den kommunale service ligger i den gode ende af skalaen.

Min fornemmeste opgave er at sikre, at du som Furesøborger kan regne med, at kommunen også i fremtiden er i stand til at levere borgernær service. Det er også min opgave at sikre ordentlige fysiske rammer for børn, foreninger og ældre. Desuden er det min opgave at sørge for, at der kommer sikkerhed omkring økonomien, så du kan regne med, at skatten holdes i ro.

Opgaverne løser ikke sig selv. Forude lurer en række udfordringer som f.eks. efterslæbet på vedligeholdelsen af vores bygninger, et kraftigt stigende antal børn og ældre i de kommende år og bortfaldet af det særlige statstilskud. Alt sammen ting, som stiller store krav til vores økonomi.

Den afgående borgmester har ikke svar på de tre udfordringer. Jeg mener, at det bør være et krav til enhver borgmester at sikre, at kommunen fungerer godt på langt sigt. Alt andet er fyringsgrund.
Derfor lover jeg at bruge de første 100 dage på en grundig analyse af alle kommunens servicefunktioner. Derefter vil jeg tage initiativ til en række beslutninger, som bl.a. vil sikre en holdbar balance i økonomien.

Men overskriften på det hele er, at jeg vil omlægge den politiske kurs i en mere borgerlig retning, men baseret på brede løsninger:

  • Kommunen skal drives så rationelt som muligt.
  • Vi skal genopbygge en sund kassebeholdning, så vi har en buffer.
  • De fremtidige udfordringer skal løses ved rettidig omhu.

Min periode vil blive præget af, at der er plads til nye idéer, og at gode idéer bliver gennemført hurtigt og konsekvent, så borgerne oplever, at der bliver lyttet til dem. Det netop afholdte Folkemøde, som jeg var initiativtager til, er blot et eksempel på en helt ny form for samarbejde med borgerne.

Vi skal sikre en god kommune og tilfredse borgere, og det gør vi ved at opnå følgende:

  • En forbedret kommunal service ikke mindst for den ældre gruppe.
  • Større indsats for markant at reducere trafik- og støjproblemer i kommunen.
  • Flere arbejdspladser inden for kommunegrænsen og en hånd til Værløse Bymidte.
  • Fantastiske skoler, som skaber selvkørende elever og benytter moderne undervisningsformer.
  • Et økonomisk råderum, der som minimum sikrer en fast skatteprocent.
  • En fornuftig planlægning med både plads til ungdoms- og seniorboliger.

Det er mit ønske for Furesø Kommune, at vi konservative overtager borgmesterkæden og beholder den i mange år. Vi er et stærkt borgmesterparti, og det garanterer tryghed for borgerne, når borgmesteren er konservativ.

Husk, at der er stor forskel på hvem, der sidder for bordenden. Vi har ved de foregående valg lånt stemmer ud til en flink borgmester. Konservative stemmer – kom hjem nu!