Jeg foreslår et folkemøde i Furesø

Lars Carstensen foreslår, at der etableres et folkemøde i Furesø. ”Et folkemøde er en rigtig god måde at engagere mange mennesker og tage debatter som både inddrager og angiver en retning for kommunen.”, siger Lars Carstensen om idéen. Lars Carstensen er konservatives borgmesterkandidat i Furesø.

Inspirationen kommer fra Rudersdal, hvor der med stor succes har været afholdt folkemødedage de sidste 5 år.

Vores folkemøde skal selvfølgelig hedde Furesø Folkemøde og kunne med fordel placeres på flyvestationen.”, siger Lars Carstensen og fortsætter: ”Folkemødet skal handle om det lokale og det nationale, kort sagt om politik som har betydning for vores hverdag i Furesø Kommune.

En af fordelene ved et folkemøde er, at alle foreninger får mulighed for at arrangere debatter, og at det derved bliver et bredt forum for debat om vores fremtid, og hvor vi vil hen med kommunen.”, udtaler Lars Carstensen, og slår fast: ”Derfor kan Furesø Folkemøde blive rammen om netop de debatter, som er vigtige for os, der bor i Furesø.

”Vores folkemøde skal fokusere på dialog. Man skal kunne møde andre engagerede mennesker og politikere i debatter om bl.a.  ældrepleje, folkeskolen, folkekirken, unges vilkår, byudvikling, digitalisering, fremtidens folketing og ikke mindst nutidens kommunestyre.”, udtaler Lars Carstensen.

I Rudersdal drives folkemødet som en forening af foreninger. Primært er det de politiske foreninger, som er medlemmer af folkemødet, men andre foreninger som f.eks. ældresagen, FOA og lokalhistoriske foreninger deltager også. Mødet organiseres af en bestyrelse, medens de enkelte arrangementer tilrettelægges af medlemsforeningerne.  Debatterne er både store og små. Alle – foreninger, partier, faglige- og interesseorganisationer – byder ind med debatter typisk fra ½-1 times varighed. De eneste faste elementer er debatterne mellem partiernes folketingsmedlemmer valgt i Nordsjællands Storkreds, som starter folkemødedagen, samt debatten mellem de kommunale spidskandidater fra hvert parti. Alle de andre emner er op til de deltagende foreninger.

Det er vigtigt, at fokus er på debatten og at lytte til hinanden, og ikke på at hverve medlemmer til foreningerne.”, slutter Lars Carstensen.

Konservative i Furesø vil høre de politiske foreninger, om der er interesse for at deltage i stiftelsen af en forening til afholdelse af Furesø Folkemøde. Alle interesserede foreninger kan henvende sig til formand for Konservative i Furesø Henrik Røgind.