Borgmesteren laver frugtsalat

Borgmesteren blander æbler, pærer og bananer sammen når han kommer frem til at antallet af indbrud er faldet. Regnemetoden svarer til at man siger at i sommeren 2017 var vejret det bedste i 10 år, målt på antallet af regnvejrsdage lagt sammen med temperaturen i Sydeuropa hvor der var hedebølge. Det giver ingen mening for dem der var ude i regnvejret og blev våde. På samme måde giver borgmesterens beregning ingen mening for alle dem som udsættes for indbrud i deres hjem.

Det forholder sig sådan at der er en kraftig stigning i indbrud i private hjem mens der har været et fald af indbrud i virksomheder og ubeboede ejendomme. De tal lægger borgmesteren sammen og kommer frem til at der ikke er et indbrudsproblem. Goddag mand økseskaft.

Fra 2010 til 2016 (den periode hvor borgmesteren påstår at der har været et fald) er indbrudsraten steget med 25%. Hvis vi går tilbage til året før borgmesterperioden begyndte er stigningen hele 54%. Der er altså en voldsom forskel på borgmesterens udlægning og de virkelige tal. Se tallene i faktaboksen.

FAKTABOKS:

Indbrud i boliger i Furesø i henhold til Danmark Statistik:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
300 342 351 430 431 376 403 492 361 541

Kilde: Danmarks Statistik, STRAF22

Jeg kan ikke forstå at borgmesteren overhovedet prøver at påstå at der er sket et fald. Tallene er frit tilgængelige både hos Danmarks Statistik og hos Politiet.

Men nok om tal

De rigtige spørgsmål at stille er: Føler borgerne sig mere eller mindre trygge? Og gør vi nok ved problemerne?

Mine svar er at utrygheden er stor og at vi kan gøre mere ved problemerne:

På den korte bane kan vi bruge overvågningskameraer i boligområder som en del af en større pakke af indbrudsforebyggende tiltag, f.eks. i kombination med nabohjælpsindsatser. Vi kan anvende kommunale vagter til at holde øje og øge trygheden på særligt udsatte steder.

På den mellemlange bane kan vi bede politiet om flere ressourcer, men jeg tror politiet er spændt hårdt for.

På den lange bane kan vi indrette os ud af indbrud: Sammen med ejerforeningerne kan vi skabe byrum, der reducerer risikoen for indbrud. Vi kan skabe områder med godt overblik, når vi byplanlægger, hvor flere mennesker færdes.

Dette er blot nogle af de muligheder der er. Hvis det var op til mig ville jeg ikke tøve med at sætte det hele i værk i de mest udsatte områder. Men det er det ikke, så vi må nøjes med frugtsalat.