Aktuelt

Idé til overdækning af Hillerødmotorvejen

Vi har fremlagt et idéprojekt som viser at det kan lade sig gøre at overdække Hillerødmotorvejen på strækningen gennem Farum, uden at det koster borgerne eller kommunen noget! Løsningen kan realiseres uden, at det koster kommunen penge. Der skabes endda et nyt grønt byområde på 140.000 m2. Prisen på overdækningen... Læs mere

Tale ved budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021

Af Lars Carstensen, konservativ gruppeformand Jeg skal ikke gentage hvad de foregående talere har sagt. En sejr har mange fædre (eller mødre) og et nederlag har ingen, som man siger. Jeg bliver alligevel nødt til at fremhæve nogle ting, som vi er glade for fra konservativ side og desværre også... Læs mere

Kulturhuset i Farum skal rustes til fremtiden

Den store, forkromede plan for Farum Kulturhus og foreningslivet i Farum lader fortsat vente på sig. Men nu spiller den konservative viceborgmester Lars Carstensen ud med et forslag. Han ser gerne, at Farum får en biograf, som kan være brobygger mellem Farum Kulturhus og Farum Bytorv. – Jeg forestiller mig,... Læs mere

Samarbejde og resultater

Af Lars Carstensen, gruppeformand og viceborgmester (K) Samarbejde fører til gode resultater. Her er en uddybning af min tale ved byrådsmødet. At skatten ikke stiger er en klassisk borgerlig mærkesag, som skal ses i lyset af at der allerede sidste år blev trykt et indlæg i Furesø Avis fra en... Læs mere

Lad os finde en løsning på Farumgårdsagen!

Vi konservative er sikre på at der kan findes frem til en løsning på Farumgårdsagen, som både tilgodeser Farumborgernes ret til at gå rundt om Farum sø og hensynet til privatlivets fred på Farumgård. Vi kan konstatere, at de hidtidige forhandlinger om en eventuel ny stiføring ikke har ført til... Læs mere

Nej tak til skattestigning!

Socialdemokratier spiller ud med et ønske om en skattestigning i Furesø Kommune. Den melding skyder den konservative viceborgmester Lars Carstensen ned: – Det er tydeligt at den socialdemokratiske ledelse har sendt Hasan i byen med en prøveballon. I mine ører lyder det som om socialdemokratiet efter 10 år er ved... Læs mere

Store Konservative aftryk på budgetaftalen i Furesø

”I dag har Det Konservative Folkeparti skrevet under på en budgetaftale, hvor vi har sat mange store fingeraftryk. Alt i alt kan vi godt være tilfredse med, at vi har fået vores mærkesager med.”, udtaler gruppeformand Lars Carstensen (C).   Aftalen med Marie Kruse Tilskuddet til Marie Kruses fritidsordning udløber,... Læs mere

Fremtidsværkstedet i Furesø nomineret til innovationspris

Med mindre end et år på bagen har Fremtidsværkstedet for Furesøs udskolingsbørn allerede tiltrukket national opmærksomhed. Det er nu blandt de fire nominerede innovationer til NYT SAMMEN BEDRE-prisen, der uddeles af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Lars Carstensen, formand for Udvalg for digitalisering og innovation: ”At... Læs mere

Jeg er bekymret for kommunens økonomi

Uddrag fra artikel i Frederiksborg Amts Avis: – Vi er en måned inde i 2019, og vi har allerede opbrugt puljen til uforudsete udgifter. Vi er pressede, og det er vi, fordi vi vælger at bruge rub og stub, siger Lars Carstensen, som udover at være 2. viceborgmester også er... Læs mere

Vi stemte imod, men vi er for

Af Lars Carstensen, gruppeformand (C) Vi støtter affaldssortering, men vi stemte imod det nye affaldsregulativ ved byrådsmødet i december. Det kræver en nærmere forklaring. Det nye regulativ er urimeligt Det nye regulativ er urimeligt. Villaejerne kan vælge at benytte kommunens genbrugsstationer, hvorimod tæt/lav bebyggelse skal tvinges til at samle ind... Læs mere

Indbrudspulje skal sikre handling bag ordene

Artikel i Frederiksborg Amts Avis: Nordsjællands Politi kan stort set dagligt berette om indbrud i villaer, rækkehuse eller lejlighed i Furesø Kommune. Måske netop derfor dukkede emnet i efterårets valgkamp i forbindelse med kommunalvalget. Især den konservative borgmesterkandidat Lars Carstensen slog på tromme for nye tiltag. Nu har han fået... Læs mere

Vi vedtog budgettet – hvad opnåede vi?

Af Lars Carstensen, gruppeformand, viceborgmester, udvalgsformand, byrådsmedlem Nu hvor budgettet er vedtaget, kan jeg med ro i sindet fortælle, hvad vi konservative opnåede. For det var ikke så lidt! Helt overordnet ville et budget, som kun var vedtaget med konservative stemmer, i højere grad sikre, at vi lægger noget til... Læs mere

Budgetaftale i Furesø

Der er indgået en budgetaftale i Furesø Kommune Om budgettet og de konservative aftryk siger gruppeformand og viceborgmester Lars Carstensen: “Vi har en stram økonomi i Furesø, og derfor har vi fra konservativ side taget initiativ til grundige budgetanalyser på alle udgiftsområder. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at... Læs mere

Det går godt for os konservative

Af Lars Carstensen, gruppeformand i Furesø Byråd Det går godt for os konservative for tiden. Vores gamle parti bliver ved med at modtage indmeldelser og vi er nu igen 10.000+ medlemmer. Men det går endnu ikke “ufatteligt godt”, som Poul Schlüter sagde i 80-erne. På landsplan ligger vi fortsat under... Læs mere

Digitalisering af borgerinddragelsen

Danske Kommuner skriver: En ny digital platform, som skal gøre borgerinddragelsen i Furesø Kommune nemmere er gået i luften. Første emne, som borgerne kan bidrage til, er trafikstøj i kommunen. Som den første kommune i Danmark er Furesø Kommune gået i luften med Citizenlab, der er en online platform for... Læs mere

Vi vil gerne bevare små dagsinstitutioner

Af Lars Carstensen, gruppeformand (C) Vi gik til kommunalvalget med et løfte om at bevare de små dagsinstitutioner. Min indgangsvinkel til de små institutioner er, at vi ikke kan være bekendt at ødelægge velfungerende institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de fællesskaber der ødelægges ved at flytte og... Læs mere

Furesø markerer sig på Folkemødet

Artikel i Furesø Avis: Som den eneste kommune i landet har Furesø et udvalg, der beskæftiger sig med innovation – og det debatteres på Folkemødet på Bornholm Ved årets Folkemøde på Bornholm er innovation et af de mest diskuterede emner. Furesø Kommune er den eneste kommune i landet, som har... Læs mere

Grundlovstale – resumé

Lars indledte med at takke for invitationen til denne hævdvundne tradition, hvor Furesø og Egedal kommuner i fællesskab fejrer Grundloven på skift hos hinanden. Hans tanker som så mange andre af de tilstedeværendes gik til Jens Jørgen Nygaard, som ved den forrige sammenkomst på Græstedgård havde deltaget og som sædvanlig... Læs mere

Stor konservativ indflydelse på Furesø Kommune

Furesø byråd vedtog onsdag aften det arbejdsprogram, som kommunen vil følge i de kommende år, til og med 2021. Furesøs konservative viceborgmester Lars Carstensen siger: ”Jeg glæder mig over, at de otte politikområder som Det Konservative Folkeparti gik til valg på, er blevet til centrale dele af arbejdsprogrammet.” og  fortsætter:... Læs mere