Nyt fra mig

Jeg kan ikke se, at der er styr på økonomien

Af borgmesterkandidat Lars Carstensen (C) Budgettet for 2018 er vedtaget i Byrådet uden den store dramatik. Ingen partier har lyst til at tage fat på de langsigtede udfordringer lige op til et valg. Kommunen kommer ud med et bragende underskud i 2017, som bliver finansieret af kassebeholdningen. Kommunen bruger rub... Læs mere

Furesø Folkemøde blev en succes!

Af Per Lausen Borgmesterkandidat Lars Carstensen havde taget initiativ til Furesø Folkemøde, og alle partier samt en mængde foreninger havde taget imod invitationen. I rådhusets kantine havde de politiske partier stande, og foreningerne var fordelt i møderummene omkring det store atrium. I mødesalen var gjort klar til debat med  panelbord ... Læs mere

Borgmesteren laver frugtsalat

Borgmesteren blander æbler, pærer og bananer sammen når han kommer frem til at antallet af indbrud er faldet. Regnemetoden svarer til at man siger at i sommeren 2017 var vejret det bedste i 10 år, målt på antallet af regnvejrsdage lagt sammen med temperaturen i Sydeuropa hvor der var hedebølge.... Læs mere

Min idé om et Folkemøde i Furesø bliver til virkelighed

Min idé om et lokalt Folkemøde bliver til virkelighed den 7. oktober! Planlægningen og forberedelserne til Furesøs første folkemøde er i fuld gang. Idéen om et folkemøde i Furesø kommer fra den konservative spidskandidat, Lars Carstensen, og han glæder sig nu over, at hans ide møder bred politisk opbakning fra... Læs mere

Borgmesterens lange erkendelsesrejse

Da jeg i juli måned i Furesø Avis åbnede debatten om indbrudsproblemet, blev jeg af vores socialdemokratiske bystyre beskyldt for at føre en skræmmekampagne. Jeg fremlagde tal fra Danmarks Statistik, som viser, at Furesø er den 3. mest indbrudsplagede kommune i landet. Jeg påviste også, at indbrudsraten er steget voldsomt... Læs mere

Lars Carstensen skyder med skarpt

Den konservative borgmesterkandidat Lars Carstensen skyder med skarpt i portræt i Frederiksborg Amts Avis Kærligheden til den primitive spillemaskine Commodore 64 førte Lars Carstensen til ingeniøruddannelsen. Som studenterpolitiker på DTU førte han samtaler med kredsens folketingsmedlem, statsminister Poul Schlüter. Lige siden har han været involveret i partipolitisk arbejde for det... Læs mere